วันภาษาไทยแห่งชาติ ทำไมต้องเป็นวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี

29.7.56

สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนโลโก้ Google เช้าวันนี้ เกิดขึ้นเนื่องในโอกาส “วันภาษาไทยแห่งขาติ”  ทำไมจึงมีการกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ

เหตุการณ์

  • ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕o  ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย” เหตุการณ์นั้นได้แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทย เป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง
  • เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๕  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการและองค์กรเอกชนเข้าเฝ้า  ได้ทรงย้ำให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและพระราชทานแนวคิดในการอนุรักษ์ภาษาไทยในโอกาสต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่ประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทย ทรงรอบรู้ปราดเปรื่องถึงรากศัพท์ของคำไทย นั่นคือ ภาษาบาลีและสันสกฤต  ทรงพระราชนิพนธ์แปลเรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ  ติโต และบทความเรื่องสั้นๆ หลายบท และพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
  • คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี  เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒  เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี  เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

พระราชดำรัส

การมี “ วันภาษาไทยแห่งชาติ” มีผลดีอย่างไร

ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติ เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ  สมควรได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป จากการที่เทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเกิดเทคนิคใหม่ๆ  ในการติดต่อสื่อสาร  คนส่วนใหญ่ใช้การแชท ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย เร่งรีบพิมพ์จนเกิดภาษาแปลกๆ ตามมา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน การพูดคุยกันน้อยลง ทั้งนี้หากไม่เร่งรีบป้องกันและแก้ไข ภาษาไทยก็จะยิ่งเสื่อมลง   การที่มี “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ก็คาดว่าจะมีผลดีคือ

  • จะทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือน เผยแพร่ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป  เห็นความสำคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ  จะได้ร่วมมือกันอนุรักษ์ให้งดงามและคงอยู่ตลอดไป
  • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย เช่นครูสอนภาษาไทย วงการสื่อสารมวลชน  ช่วยกันกวดขันดูแลให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้องและเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
  • การที่มีการจัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” อย่างต่อเนื่องทุกปี คาดว่าจะส่งผลให้มีความตื่นตัว ร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งป็นเอกลักษณ์และสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยให้ดำรงอยู่ตลอดไป

กระดานวันภาษาไทย

พิมพ์บทความนี้ก็อดคิดถึงหนังสือเรียนมานีมานะไม่ได้มีประโยชน์มากๆ  อยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้ลองกลับไปอ่านบ้างจัง   สำหรับการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยนั้น   ทุกคนสามารถช่วยกันได้นะคะโดยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เช่นการพิมพ์แชท สื่อสารกันอย่างถูกต้องและถูกกาลเทศะไม่โอนอ่อนตามกระแส บ่องตงปวดหัวมันคืออัลไล!

 

search terms:

ทําไมรัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทย,ทําไมวันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทย,วันภาษาไทยแห่งชาติ,วันภาษาไทย,ทําไมวันที่29กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทย

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *