นิยามเวป…

ให้ความรู้เรื่องระบบบัญชี ระบบภาษี  การออมการลงทุน  สุขภาพ  และอื่นๆ ที่มีประโยชน์  ทันเหตุการณ์ Step by Step เพราะที่นี่คือ  www.isstep.com

บริการของเรา

 สำหรับท่านเจ้าของกิจการ  ไม่ว่าท่านจะประกอบกิจการ

1. รับเหมาก่อสร้าง /บริการ ไม่ว่าจะ รับสร้างบ้าน  สร้างถนน  สร้างอาคาร  งานระบบไฟฟ้า 

    ระบบแอร์ ตกแต่งภายใน  งานรับเหมาทุกชนิด

2. ธุรกิจผลิต / ซื้อมาขายไปในประเทศ/ นำเข้า-ส่งออก

 

 ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?

1.อยากทำธุรกิจ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร?เริ่มต้นไม่ดีมีปัญหา ขาดผู้ชี้แนะในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะการวางระบบบัญชีและภาษีอากร
2.ขาดพนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีและวางแผนภาษีอากรอย่างมืออาชีพ 
3.ต้นทุนสูงจากการจ้างพนักงานบัญชีประจำ 
4.ขาดความต่อเนื่องของงานบัญชี สาเหตุจากพนักงานเข้า – ออกบ่อยๆ อยู่ไม่ทน และพนักงานใหม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้งานอีกนาน 
5.เกิดปัญหาด้านภาษี เพราะพนักงานบัญชีขาดความรู้และประสบการณ์ อาจถูกสรรพากรตรวจสอบ และประเมินภาษีได้ 
6.ยื่นภาษีไม่ทันตามกำหนด ทำให้ต้องเสียค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่สรรพากร 
7.ไม่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผน 
และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างทันเหตุการณ์ อันก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น 
8.ขาดผู้เชี่ยวชาญที่สามารถโต้แย้งหรือชี้แจงกับสรรพากรได้อย่างมีเหตุผล ทำให้ต้องเสียภาษีและเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม

 

 ข้อดีสำหรับการใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก (Outsource)

  1. ช่วยให้ท่านประหยัดต้นทุนในส่วนออฟฟิศและพนักงานบัญชี

  2. ช่วยให้ท่านได้ผู้ช่วยมืออาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกิจการ

  3. ช่วยให้ท่านไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและเสียเวลาในการฝึกอบรมใหม่

  4. ช่วยแก้ปัญหาจากผลของการบริหารจัดการด้านบัญชีที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท่านประสบปัญหากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเสียทั้งเงินและเวลาอันมีค่าในการดำเนินธุรกิจ

ISSTEP  ช่วยท่านได้!!  

บริการของเรา  (Service Provider )

เราคือผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาบัญชี – การเงิน และพัฒนาธุรกิจ เพราะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันการมีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญหลากหลายเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นใจ โดยเฉพาะงานด้านบัญชี การเงินและภาษีอากร ที่ปรึกษาจะสามารถแนะนำเพื่อลดภาระ ความเสี่ยงทางภาษีหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง โดยให้บริการปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากรทุกเรื่อง พร้อมปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในหลายช่องทางและให้บริการที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ ด้วยแนวทางและการวางแผนงานรูปแบบต่างๆในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพลังผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ  เรายินดีให้บริการ ในราคาย่อมเยาว์

 

อัตราค่าบริการ

* บริการด้านทำบัญชีและภาษีขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า 

เริ่มต้นที่ 2,500  บาท

* บริการตรวจสอบบัญชี ( Audit)  ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า 

เริ่มต้นที่ 6,000  บาท

 

การรับ-ส่งเอกสาร  

–  จัดส่งทางไปรษณีย์

–  E-mail

–  ทางเราจะแจ้งท่านว่าต้องจ่ายภาษีหรือประกันสังคมเท่าไหร่  จากนั้นจะแจ้งให้ท่านทราบ                                      (ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต)     

การป้องกันเอกสารสูญหาย

–  แจ้งนัดรับเอกสารไว้ล่วงหน้า

– ไลน์ หรือโทรยืนยันนัดหมายทุกครั้ง 

–  มีหลักฐานในการรับ-ส่งเอกสารทุกครั้งเพื่อป้องกันเอกสารหาย หรือหายผู้รับผิดชอบไม่ได้  เมื่อได้รับเอกสารแล้วจะตรวจสอบยืนยันการรับทุกครั้ง  และมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

–  เอกสารทั้งหมดที่ลูกค้าส่งมาจะถูกคืนเมื่อส่งงบการเงินเสร็จเรียบร้อยหากเอกสารใดที่ต้องการเก็บไว้ตรวจสอบภายหลัง จะขออนุญาตลูกค้าทำสำเนาหรือสแกนเอกสารเก็บไว้

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการรับทำบัญชี

–  เอกสารที่ต้องตามจากสำนักงานบัญชีเดิม คือ GL(สมุดแยกประเภทปีก่อน),งบการเงินที่ผู้สอบรับรอง,สำเนาภงด.50พร้อมใบเสร็จ,งบทดลอง

–  เอกสารที่ต้องส่งให้ทางเราทุกเดือน – บิลซื้อ บิลขาย  เอกสารรับ-จ่าย ทุกชนิด

บริการด้านบัญชี (Accounting Service)บริการด้านภาษี (Tax Consulting)

บริการวางระบบบัญชีและควบคุมภายใน
(Accounting System Design & Internal Control)

– บริการตรวจสอบบัญชี ( Audit)
อัตราค่าบริการ  ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า  โดยจะคำนวณค่าบริการตรวจสอบบัญชีจากประมาณการระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและการทำงาน   เริ่มต้นที่ 6,000  บาท

บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration)
บริการเงินเดือนและประกันสังคม (Payroll Service)

บริการรับทำประกันภัยทุกประเภทโดยโบรกเกอร์ที่มีความชำนาญในวิชาชีพประกันภัย

  • ประกันวินาศภัยรถยนต์ (ประเภท 1-5)    อัคคีภัย  มารีนและขนส่ง  เบ็ดเตล็ด
  • ประกันชีวิต  พ.ร.บ.

แวะมาคุยกับเราสิคะ

ISSTEP BUSINESS ACCOUNTING

isstep