เรื่องบัญชี (Accounting) Archive

Latest Posts

การทำบัญชีสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง (บุคคลธรรมดาไม่จดVAT)

การทำบัญชีสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง (บุคคลธรรมดาและไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)                  เขียนตอนนี้ขึ้นมาเพื่อผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เหตุผลเพราะหลังจากได้ทำงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างมาสักระยะ พบปัญหาของผู้รับเหมาคือทำงานจบแล้วทำไมถึงไม่มีเงินเหลือ ไม่ทราบกำไรต้นทุนที่แท้จริงในงานที่ทำ ไม่เข้าใจระบบภาษีที่ถูกหักไว้แล้วนำไปยื่นภาษียังไงส่วนใหญ่เลยไม่ได้ยื่นภาษีปรากฏสรรพากรมีการตรวจสอบและโดนภาษีย้อนหลังเลยก็มาก ทำงานเสร็จแล้วจะต้องเก็บข้อมูลยังไง  ต้องเตรียมตัวสำหรับงานใหม่ยังไง ขอสรุปกระบวนการสำหรับการจัดการสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้างเฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาและไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น งานรั้ว งานไฟฟ้า ระบบประปา  งานติดตั้ง ฯลฯ  ถ้าทำให้ถูกต้องก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะเรามาเริ่มกันเลย ก่อนเริ่มงาน รับใบเสนอจ้างงานจากลูกค้า ก่อนเซ็นกลับควรขอใบรายการแสดงปริมาณงาน (BOQ)   และแบบแปลน  เพื่อนำมาตรวจสอบกับรายการแบบก่อสร้างแบบ เพื่อประมาณราคาต้นทุนก่อสร้าง  รวมถึงตรวจสอบข้อกำหนด และระยะเวลาก่อสร้างและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด ให้ละเอียด ถ้าพบข้อสงสัยก็ให้รีบคุยกับลูกค้าขอต่อรองราคา และถ้าหากต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์เอง

การจัดการบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาและไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Personal Income Tax )

การจัดการบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาและไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Personal Income Tax )                 พอพูดถึงเรื่องบัญชีทีไร ผู้ประกอบการใหม่ๆ หรือ Start up  จะรู้สึกว่าเครียด ไม่ต้องเครียดไปค่ะ ถึงไม่ได้เรียนบัญชีมาคุณก็สามารถเข้าใจได้โดยง่ายค่ะ  ไม่ว่าคุณจะขายของออนไลน์ สำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น  เปิดร้านขายของฝากของขวัญ ของที่ระลึก  ซื้อมาขายไป รับเหมาก่อสร้าง  หอพัก โรงแรม เป็นต้น ในการทำงานให้เป็นผลสำเร็จ  จำเป็นต้องหาเครื่องมือเพื่อให้เราเดินอย่างมีทิศทางและไม่ต้องกังวลใจ การเป็นผู้ประกอบการก็เช่นกัน  ทำมาค้าขายก็เพื่อหวังผลกำไร  การทำบัญชีคือเครื่องมือนั้นที่จะทำให้เรารู้ว่าในแต่ละเดือนกิจการของเรามีกำไรหรือขาดทุน  และยื่นแบบเสียภาษี ภงด.94,ภงด.90  อย่างไรให้ถูกต้อง                

การทำบัญชีครัวเรือนสำหรับเกษตรกร (Household account)

การทำบัญชีครัวเรือนสำหรับเกษตรกร (Household account)            เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีทิศทาง ปลอดหนี้จน เกษตรกรจึงควรทำบันทึก รายรับ-รายจ่าย  จากการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ซึ่งไม่ว่าผู้ประกอบอาชีพอะไร กิจการนั้นจะต้องมีการทำบัญชีเพื่อเป็นตัวชี้วัดหรือเป็นเข็มทิศในการประกอบอาชีพ เกษตรกรก็คืออีกอาชีพหนึ่ง ที่ควรมีการจัดทำบัญชีในครัวเรือน  อย่างน้อยให้มีสมุดเพื่อบันทึกรายรับ – รายจ่าย  หรือปริ้นท์แบบฟอร์มนี้ไปถ่ายเอกสารก็ตามแต่สะดวกค่ะ  เมื่อเราลงมือทำบัญชีจะทำให้รับรู้รายรับ ได้เงินมาจากไหน เท่าไร  รู้รายจ่ายว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เท่าไร  รู้ต้นทุน-กำไรว่าเราลงทุนเท่าไร ขายได้เท่าไร  รู้หนี้สิน ทำให้สามารถวางแผนชำระหนี้ได้ทันตามกำหนด  รู้จักประหยัดเพราะเมื่อทราบค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นก็ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น  นี่คือข้อดีของการทำบัญชีรออะไรล่ะเริ่มกันเลย สมุดบัญชีครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ  5  ส่วน  ดังนี้ จัดทำบัญชีครัวเรือน  มีส่วนประกอบสำคัญ  5  ส่วน  แบ่งเป็น

ผู้รับเหมางานก่อสร้างกับงานบัญขี (Accounting with contractor)

ผู้รับเหมา  หมายถึง  ผู้รับเหมางานก่อสร้าง เติบโตและมีประสบการณ์มาจากการเคยเป็นหรือทำงานในบริษัทก่อสร้าง  อาจเคยเป็นโฟร์แมน  หัวหน้าคนงาน  หรือแม้กระทั่ง เคยเป็นคนงานรายวันมาก่อน  กระทั่งเริ่มพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการรับเหมางานก่อสร้าง   นอกจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีแล้ว  สิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการที่ออกมารับงานเองเหล่านี้  มีผู้คนจำนวนมากเดินตามความฝัน ที่จะเป็นผู้รับเหมาและเติบโตในสายอาชีพ  และสามารถยืนอยู่ในวงการได้นาน  มีบางคนที่ประสบความสำเร็จและมีบางคนที่ล้มเหลว   นั่นเป็นเพราะว่า  การบริหารจัดการและการจัดการงานบัญชี  คือหัวใจของความสำเร็จ   มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ การเตรียมงาน การจัดทำงบประมาณการ การควบคุมค่าใช้จ่ายโดยใช้งบประมาณ สรุปและประเมินผลกำไร(ขาดทุน) การเตรียมงาน     เช่น  หน้างาน  ทุน  วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง   แรงงาน  เครื่องจักร  หาผู้รับเหมาช่วง   ใบอนุญาตต่างขอเข้าทำงานในพื้นที่  เป็นต้น เตรียมงานด้านเอกสาร    สัญญาจ้าง 
acc system

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีมีอะไรบ้าง

ใกล้ถึงรอบบัญชีใหม่แล้ว  เรามาเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจ ที่จะต้องจัดเก็บและผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญขีจะเรียกดูกันเถอะ หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท ภพ.01 ภพ.09 ภพ.20 บอจ.5 (กรณีเป็นบริษัท) ทะเบียนทรัพย์สิน งบการเงินของปีก่อน สัญญาต่าง ๆ  เช่น สัญญาจ้างเหมางาน , สัญญาเช่าซื้อ  เป็นต้น ภงด.50 / ภงด.51 แฟ้มงานที่ต้องจัดทำ แฟ้มงานภาษี –  ภงด.1   พร้อมแนบแบบรายงาน   (แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 52 และ มาตรา 59 กรณีหักภาษีตามมาตรา 50(1)  สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฏากร