อยู่อย่างไรเมื่อไทยก้าวเข้าสู่ยุคเสรีทางการค้า AEC?

อยู่อย่างไรเมื่อไทยก้าวเข้าสู่ยุคเสรีทางการค้า AEC ( Asean Economics Community )

AEC ( Asean Economics Community )การรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ในประเด็นนี้ สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องเข้าใจคือ 2015 เป็นแค่จุดเริ่มต้นในการเดินทางร่วมกันของอาเซียน ซึ่งจะนำพวกเราไปสู่สิ่งต่างๆ ที่ยิ่งกว่าการมีตลาดเดียว 590 ล้านคน การมีฐานการผลิตที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว การมีเศรษฐกิจรวมกันถึง 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ นับเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นศูนย์กลางการขยายตัวของโลกในช่วงต่อไป ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญในการเดินทางครั้งนี้ อยู่ที่การหลอมรวมของอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวในด้านต่างๆ ที่จะทำให้พรมแดนมีความหมายน้อยลงไปเรื่อยๆ

AEC

AEC มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทย และมีผลกระทบอะไรกับเรา แล้วเราควรจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไร

  1. เปิดเสรีการค้า โดยการยกเลิกภาษี อาจมีสินค้ายี่ห้อใหม่ๆ จากประเทศอื่นในอาเซียนเกิดขึ้น และราคาอาจถูกลงด้วย เพราะไร้ภาษี
  2. เปิดเสรีบริการ ทำให้การให้บริการแบบไร้พรมแดน
  3. แรงงานฝีมือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ทำให้เราอาจได้เห็นชาวต่างชาติมาทำงานในประเทศของเรามากขึ้น ขณะเดียวกันเราก็สามารถออกไปทำงานที่ชาติอื่นในอาเซียนมากขึ้น
  4. เปิดเสรีการลงทุน ทำให้สามารถลงทุนในชาติอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น<
  5. เปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ชัดว่าถือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของเรา และทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนมีสองด้านเสมอ บางคนก็มองเป็นโอกาส บางคนก็มองเป็นความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน แต่ที่สำคัญที่สุดคือเราพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

เกิดคำถามว่าแล้วคนที่หาเช้ากินค่ำอย่างเราๆ ค่ะว่า จะอยู่อย่างไรไม่ให้ลำบาก ?

ข้อแรก ที่ควรคำนึงคือ การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เริ่มจากเรื่องอาหารการกิน เช่นปลูกผักกินเอง ก็เกิดคำถามว่าอยู่คอนโดไม่มีพื้นที่เพาะปลูก บอกได้เลยว่าเพียงแค่ระเบียงพี้นที่เล็กๆ ก็สามารถปลูกได้ การจับจ่ายต้องคิดมากขึ้นถ้าให้ดีทำบัญชีรายรับรายจ่าย (บัญชีครัวเรือน) อาจช่วยเตือนสติเราได้ หลายอย่างเราจะพบว่าเราซื้อของโดยไม่จำเป็น เช่น เสื้อบางตัว เราอาจซื้อเพราะแรงเชียร์ คิดว่าสวย แต่ปรากฏว่าไม่เคยหยิบเสื้อตัวนั้นมาใส่เลย อยู่อย่างนั้นที่เดิม ที่เราสวมใส่ในชีวิตประจำวันมีเพียงไม่กี่ตัวเห็นด้วยไหมคะ

ข้อสอง เรื่องภาษาอังกฤษพี้นฐานก็ต้องศึกษาไว้ ทุกอย่างรอบตัวเราสามารถเรียนรู้ได้หมด เรียน

ภาษาอังกฤษจากการฟังเพลง เรียนภาษาอังกฤษจากป้ายข้างทางระหว่างเดินทางไปทำงาน ทุกสิ่งรอบตัวเราถ้าสังเกตดีๆ ภาษาอังกฤษอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะ เพราะ AEC จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นศูนย์กลาง คนที่พูดภาษาอังกฤษได้จะได้เปรียบ วันดีคืนดีเดินไปบนท้องถนนจะมีคนที่หน้าตาเหมือนเราแต่พูดภาษาอังกฤษกับเราซะงั้น จากนี้ก็เตรียมตัวไปอีก 3 ปี น่าจะพอไหว

ข้อสาม ตั้งคำถามกับตัวเองว่า ความสามารถที่เรามีอยู่เพียงพอหรือไม่ ก็เพิ่มทักษะให้มีความรู้ความชำนาญในด้านนั้นๆ ให้มากขึ้น หรือถ้าให้ดีก็ให้มีความรู้ด้านอื่นๆ เผื่อไว้บ้าง

ข้อสี่ กรุงเทพฯ จะแออัดอย่างหนัก เนื่องจากมีตำแหน่งเป็นตรงกลางของอาเซียนและเป็นเมืองหลวงของไทย โดยเมืองหลวงอาจมีสำนักงานของต่างชาติมาตั้งมากขึ้น รถจะติดอย่างมาก สนามบินสุวรรณภูมิจะแออัดมากขึ้น (ปัจจุบันมีโครงการที่จะขยายสนามบินแล้ว) หลายคนที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็เริ่มมีแผนกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกร การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวง แล้วพึ่งพาตนเองอย่างไร ก็ต้องย้อนกลับไปมองอดีต ปู่ย่าตาทวดของเรากินอยู่อย่างไร ทำมาหากินอย่างไร สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม ทำนาทำไร่เป็นหลัก ซึ่งจัดว่าเป็นสังคมพึ่งตนเองที่ต้องช่วยตัวเองในเกือบทุกด้านมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำมาหากิน เครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น ถึงแม้จะคนละยุคสมัยแต่ถ้าเราหันกลับไปมองเราจะเห็นสิ่งดีๆ มากมาย ที่สามารถหยิบมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น่าเชื่อนะว่าอาชีพที่สร้างรายได้ให้พ่อแม่เราส่งเสียให้ลูกเรียนสูงๆ เพราะไม่อยากให้ลูกทำงานสบาย เพื่อที่จะได้ไม่ประกอบอาชีพนี้ สุดท้ายกลับกลายเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุด เพราะความมั่นคงของมนุษย์คือสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองนั่นเอง

“วันนี้เราัยังพอมีเวลาเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง เมื่อถึงวันนั้นเราจะได้ไม่ลำบากนะคะ”

aec2558

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *