ไม่ยอมแก่!คนอายุ 72 ปี คือคนวัย 30 ปี ( 72 IS THE NEW 30)

             เชื่อหรือไม่ เจน ฟอนดา(Jane Fonda) ดารานักเต้นแอโรบิควัยคุณป้า นักแสดงชาวอเมริกัน อายุ 70 ปีแล้ว! แต่หน้าตาผิวพรรณเหมือนกับคนอายุ 30 ปี หรือแม้แต่ดาราดาราฮอลลีวู้ดหลายๆ คน ที่พยายามยกเครื่องให้เป็นสาวใหญ่ตลอดเวลาทั้งๆ ที่อายุเลยวัยสาวใหญ่ไปมากแล้วก็ตาม เรียกว่าสวยแต่ยังมีไฟ แก่แ่ต่สวย แก่แต่ไม่ยอมแก่  แก่แต่จ๊าบก็แล้วแต่จะมอง   เรื่องนี้ได้สะท้อนผ่านงานวิจัย ของออสการ์ เบอร์เกอร์ นักวิจัยชาวเยอรมัน จากสถาบัน Max Planck Institute ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับสถาบันประชากรศึกษา

72 IS THE NEW 30)

              พบว่าคนอายุ 72 ปี คือคนวัย 30 ปี ในยุคนี้ ได้ให้ความหมายว่า ความแข็งแรง ตลอดจนบุคลิกที่ดูดีของคนในวัย 30 ปี นั้นกลับพบในกลุ่มคนในวัย 72 ปีในทุกวันนี้ การมีอายุขัยเฉลี่ยของคนทั่วโลกที่ยืนยาวมากขึ้น เกิดขึ้นในช่วง 100 ปีที่ผ่าน ที่สำคัญค้นพบว่าในช่วงก่อนถึงปี 1900 นั้น เฉลี่ยอายุขัยของคนทั่วโลกจะอยู่ที่ 30 ปี

             แต่ทุกวันนี้อายุขัยเฉลี่ยของคนทั่วโลกอยู่ที่ 72 ปีขึ้นไป สาเหตุเพราะการสาธารณสุขที่ดีขึ้น ในช่วง 1 ศตวรรษ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่องในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา

             ในขณะที่ผลการวิจัยอีกด้านหนึ่งก็พบว่า เพศหญิงที่มีการศึกษาไม่สูง โดยเฉพาะที่ไม่ได้เรียนจบชั้นมัธยมมีอายุขัยเฉลี่ยลดลงต่อเนื่องในช่วง 1 ศตวรรษที่ผ่านมา ปัจจัยยังไม่ชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้มว่าการสูบบุหรี่จัด ภาวะตกงาน การไม่มีงานทำเป็นเวลายาวนานน่าจะเป็นสาเหตุที่ไม่มากก็น้อย มีผลทำให้อายุขัยเฉลี่ยของหญิงกลุ่มนี้ลดลง ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

              เพราะฉะนั้นเราควรต้องฟิตและเฟิร์มร่างกายอยู่ตลอดเวลา ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย บริหารสมอง ทำจิตใจให้ผ่องใส และที่สำคัญ ทำงาน ทำงาน ทำงาน เราจะได้มีอายุขัยที่ยืนยาวดูความสวยงามบนโลกนี้กันยาวๆ เลย

 

 

 

 

 

search terms:

ดาราแก่แต่สวย,แก่แต่สวย

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *