หนังสือเรียนภาษาไทยในรอยจำ มานะ มานี ปิติ ชูใจ

ย้อนกลับไปเมื่อตอนเริ่มเรียนหนังสือตอน ป.1  ไม่ทราบว่าท่านใดทันได้เรียนหนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ  หลักสูตรนี้ใช้ระหว่างปี 2521 – 2537   เป็นหนังสือที่อยู่ในความทรงจำ  เรื่องราวของตัวละคร และการดำเนินเรื่องสนุกสนาน นอกจากอ่านแล้วเพลิดเพลินแล้ว   เรื่องราวบทบาทของตัวละคร บุคลิกลักษณะนิสัย  ครอบครัวและเหตุการณ์ต่างๆ  ได้สอดแทรกคุณธรรม  และมีการเพิ่มประสบการณ์ทางภาษา   ซึ่งในแต่ละบทเรียนมีภาพประกอบ ส่วนท้ายบทเรียนแต่ละบท มีแบบฝึกฝนความรู้  โดยมีการลำดับการเรียนรู้สื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย  แบ่งเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1-2  มี  40 บท มีการผูกเรื่องราวผ่านตัวละคร 5 คน คือ มานะ ปิติ วีระ มานี ชูใจ  มีการใช้คำใหม่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    จำนวน   450   คำ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    จำนวน   800   คำ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  1,200  คำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1,550 คำ  รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  รวม 4,000  คำ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปาที่ 5 – 6  เรียนรู้เรื่องทักษะทั้งการฟัง การพูด การเขียน การอ่าน การคิด การพูดและการปฏิบัติตนในโอกาสต่างๆ  นอกจากนั้นยังสอดแทรกประเพณีอันดีงามของไทย  ที่สำคัญในแต่ละบทเรียนไดสอดแทรกด้านจริยธรรม

manee1

น้องๆ รุ่นใหม่ ที่เริ่มเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2538  ก็จะเป็นหลักสูตรใหม่แล้ว  ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า มีความรู้สึกว่าคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนรุ่นหลังน้อยลงเรื่อยๆ  วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจนน่าใจหาย  ยิ่งสมัยนี้เด็ก ป.1  ได้รับได้รับแจกแท็บเล็ต  การลากตามเส้นปะ หัดเขียน การคัดลายมือ คนรุ่นใหม่ที่เขียนหนังสือลายมือสวยๆ จะหาได้ยากขึ้น  อย่างน้อยสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือ ดาวน์โหลดหนังสือเรียนภาษาไทยในรอยจำ มานะ มานี ปิติ ชูใจ  ไปใส่แท็ปเล็ต  ให้เด็กๆ อ่านเถอะค่ะน่าจะเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ  ไม่มากก็น้อย  คุณพ่อคุณแม่ที่ทันได้เรียนคงรู้ดีจริงไหมคะ

 

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนภาษาไทยในรอยจำ มานะ มานี ปิติ ชูใจ วีระ เพชร  ได้ที่นี่เลย

search terms:

มานี มานะ,หนังสือภาษาไทย ป 1,มานีมานะ,มานี มานะ ปิติ ชูใจ,มานะ มานี

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *