การทำนาอินทรีย์

มีโอกาสได้เข้ากลุ่มผู้สนใจการทำนา  มี่พี่ใจดีให้คู่มือการทำนาอินทรีย์ เลยขออนุญาตนำมาเผยแพร่ให้สนใจดาวน์โหลดไว้เป็นคู่มือ  “อยากให้ประเทศไทยปลอดสารเคมี” ทำนาแบบดั้งเดิมค่ะ

  ดาวน์โหลดคู่มือทำนาอินทรีย์ที่นี่

 

เครดิต ขอบคุณ มูลนิธิขวัญข้าว (KKF)

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *