การส่งออกวิกฤติ Archive

Latest Posts

QE3

เฟด แนวโน้มการออกคิวอี3 (QE3) กับค่าเงินบาท การส่งออกไทย

เฟด แนวโน้มการประกาศลดมาตรการคิวอี (QE) กับค่าเงินบาท ที่ผ่านมา เฟด (Federal Open Market Committee) หรือคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ   ได้ดำเนินการมาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน (QE)  ด้วยการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial assets) ด้วยการสร้างเงินใหม่ๆ เพื่อที่จะอัดฉีดปริมาณเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเข้าสู่ระบบการเงินของประเทศ ซึ่งจะเป็นการไปเพิ่มทุนสำรองส่วนเกิน (excess reserves ) ของระบบธนาคารและจะเข้าไปยกระดับราคาสินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อมาซึ่งมีผลตอบแทนต่ำ   ซึ่งในรอบปีนี้เฟดได้ใช้มาตรการ QE1 และ QE2  ไปแล้ว นักเศรษฐศาสตร์ ออกมาเตือนภาครัฐและภาคธุรกิจ  เตรียมแผนรับมือวิกฤติยุโรป  หลังจากที่สหรัฐใช้มาตรการQE1 และ QE2 ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ผลมาก หวั่นว่าจะออกมาตรการ QE3