ทำบัญชีรายรับรายจ่าย Archive

Latest Posts

มาเริ่มต้นออมเงินกันดีกว่า ด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่าย กับโปรแกรม k-saving memo 2556

มาเริ่มต้นออมเงินกันดีกว่า ด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่าย กับโปรแกรม k-saving memo 2556 ในโอกาสปีใหม่ ก็เป็นโอกาสให้เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เช่น ทำชีวิตให้ดีขึ้น เริ่มต้นออมเงิน หลายคนบอกว่าเดือนๆ ยังไม่พอใช้เลย มีรายได้เดือนละ 15,000  บาท  หักโน่นนี่นั่นแล้วเหลือรับประมาณ 13,000-14,000  บาท  ค่าเช่าห้อง 3,000 บาท  ค่ารถ  3,000  บาท  ค่ากิน  5,000  บาท  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3,000 บาท สรุปแล้วแต่จะหาเหตุผลว่า  ไม่สามารถออมเงินได้ แต่ทราบไหมคะว่าถึงจะมีรายได้น้อยเราก็สามารถมีเงินเก็บออมกับเขาได้เหมือนกัน  เริ่มต้นแบบเบาๆ จากตัวเรา ทำบัญชีรายรับรายจ่าย เราจะพบว่าเราจ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันหลายรายการเลยล่ะ

เริ่มทำบัญชี สำหรับคนไม่รู้บัญชี ความรู้บัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับมือใหม่ : ตอนที่ 1

ตอนที่ 1   เริ่มทำบัญชี สำหรับคนไม่รู้บัญชี ความรู้บัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับมือใหม่ เจ้าของกิจการที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวส่วนใหญ่มักจะวุ่นวายทำงาน ในสมองคิดแต่ทำอย่างไรถึงจะขายได้ ทำอย่างไรจึงจะรักษาคุณภาพไว้อย่างสม่ำเสมอ  ทำอย่างไรจะทำให้ตลาดรู้จักและทดลองใช้สินค้าหรือบริการ ทำอย่างไรจะได้เงินทุนหมุนเวียน วิ่งวุ่นติดต่อจนไม่มีเวลาว่าง ฯลฯ ก่อนเริ่มธุรกิจ ให้ระวังเรื่องการทำบัญชี เพราะว่ากิจการที่เป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ส่งงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์ทุกปี ถ้างบเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กิจการต้องนำส่งงบการเงินภายใน 150 วันของปีถัดไป  แถมงบการเงินนั้นต้องได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  นอกจากนั้น กิจการยังต้องเสียภาษีให้กรมสรรพากรสองครั้งต่อปี  ครั้งแรกต้องนำส่งภายในเดือนสิงหาคม (สำหรับรายได้ที่เกิดระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และครั้งที่สองจะต้องส่งภายในเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเป็นเดือนที่ครบ 150 วัน  ยกเว้นกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นเป็นปีแรก ที่ไม่จำเป็นต้องนำส่งภาษีครึ่งปีในเดือนสิงหาคม