ภาษีหัก ณ ที่จ่าย : ตอนที่ 3

“ภาษีหัก ณ ที่จ่าย”

      เว้นวรรคไปหลายสัปดาห์เลย วันนี้มาต่อเลย ว่าด้วยเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าเราทำธุรกิจบริการสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้อง อย่ารอช้า ไปเริ่มเรียนรู้กันเลย

กรมสรรพากรกำหนดให้ “ผู้รับบริการ”  (ผู้จ่ายเงิน)  ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินค่าจ้าง , บริการ, ที่จ่ายให้กับ “ผู้ให้บริการ”  (ผู้รับเงิน)  สังเกตข้อแตกต่างระหว่าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเป็นการคิดเพิ่มจากยอดเงินที่ต้องจ่ายชำระกัน ทำให้ ผู้จ่ายเงิน  เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการจ่ายภาษี และ  ผู้รับเงิน  เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการจ่ายภาษี  และผู้จ่ายเงิน  ต้องเป็นผู้ที่ต้องนำส่งภาษี

เพราะฉะนั้น กิจการที่ทำธุรกิจ ให้บริการ  กับบริษัทลูกค้า  (ไม่เกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้านะคะ) ของ ลูกค้าในฐานะ ผู้จ่ายเงิน  จะมีหน้าที่หักเงินค่าบริการส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าภาษี  ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด ดูอัตราการหัก  และลูกค้าต้องนำเงินที่หักไว้นี้ไปนำส่งให้กรมสรรพากร  ตามปฏิทินภาษี  ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  และในทางกลับกันถ้ากิจการกลายมาเป็น “ผู้รับบริการ”  กิจการก็มีหน้าที่จะต้องหักภาษีเงินได้จากเงินที่จ่ายให้ “ผู้ให้บริการ”  เพื่อนำส่งกรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปเหมือนกัน

ในการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของรายได้และประเภทของนิติบุคคลของกิจการ  เช่น

ภ.ง.ด.1  มีไว้เพื่อยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของเงินเดือน  ค่าจ้าง  แรงงาน ฯลฯ

ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53    มีไว้เพื่อยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของเงินได้ประเภทค่าบริการ  ค่าเช่า ค่าขนสง ค่าโฆษณา ฯลฯ

ภ.ง.ด.50   มีไว้เพื่อยื่นรายการภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลของเงินได้ทั้งปีภ.ง.ด.51   มีไว้เพื่อยื่นรายการภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลของเงินได้ครึ่งปี

“รายได้”   ในทางบัญชี ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกิจการ  แต่เป็นรายได้ของกรมสรรพากร

การบันทึกบัญชี  เมื่อกิจการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นจำนวน   1,000  บาท   ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา  7%   ภาษีหัก   ณ ที่จ่ายมีอัตรา 3%  กิจการจะได้รับเงินจากลูกค้า    (1,000 x 7%) – (1,000 x 3%)  =   1,040   บาท

Dr.   เงินสด/ธนาคาร                                    1,040

        ภาษีหัก ณ ทีี่จ่ายใช้สิทธิ์ได้                        30            

        Cr.  ลูกหนี้การค้า                                                   1,070

                                           

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่่

 

” ตัวอย่างแบบฟอร์มหัก ณ ที่จ่าย “

Tax001

 

“ผู้ถูกหักได้ 2 ใบ บริษัทที่หักเก็บไว้ 2 ใบ”

 

 

search terms:

การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,บันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย,การบันทึกบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
Comments
 1. Yuuhoo

  ทำไมขายอยู่ด้าน Dr และรับเงิน แต่บันทึกเงินอยู่ด้าน Cr

  • isstep

   ขอบคุณค่ะ เสียหายเลยเป็นนักบัญชีแท้ๆ

 2. Nongphajujee Palo

  ขอบพระคุณมากค่ะ เพิ่งเปิดเจอเนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้งาน ISSTEP น่าจะเป็นประโยชน์มากๆ ขออณุญาตศึกษาจากท่านเลยนะคะเพราะดิฉันไม่มีความรู้เรื่องบัญชีมากเท่าไรกิจการของเราเป็นกิจการให้บริการน่ะค่ะ และจดประกอบการมูลค่าเพิ่มเป็นกิจการเล็กๆในครอบครัว ขอนำความรู้ที่ได้จาก ISSTEP มาเป็นแนวทางเพื่อการทำบัญชีที่ถูกต้องต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

  • Nittha Pantusima

   ยินดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ มีข้อสงสัยสอบถามได้ค่ะ

 3. นภัสสร

  ถ้าหน่วยงานราชการจะซื้อของจากบุคคล บุคคลต้องออกบิลเงินสดโดยใช้บัตรประชาชนแนบใช่หรือไม่ และบุคคล จะต้องเสียภาษีหรือไม่อย่างไรค่ะ/ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  • Nittha

   ตอบ คุณนภัสสร
   1. บุคคลธรรมดา ขายสินค้าหรือบริการให้หน่วยงานราชการ ออกบิลเงินสดหรือใบรับเงิน (พิมพ์เอง) แล้วใช้บัตรประชาชนแนบค่ะ ถ้ามีนามบัตรก็ใช้นามบัตรแนบได้ค่ะ
   2. เรื่องภาษีก็ยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดาปกติค่ะ แล้วมีรายได้ถึง 1,800,000 บาทต่อปีหรือไม่ ถ้าถึงก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ (อ่านเพิ่มเติมได้จากหัวข้อบัญชีภาษีค่ะ)

 4. จุฑามาศ

  หมายเลขลำดับของเล่ม ตัวเดียวกับ หมายเลข P/o หรือไม่

  • Nittha

   ไม่ค่ะ เรากำหนดเอง เช่น ปี 58 ก็เป็น เรียงจาก 58001 58002 58003 เป็นต้น มีสมุดปกอ่อนคุมไว้ จะได้ไม่หลุดตอนยื่นภาษีค่ะ

 5. thaveesak

  การทำรายงาน ต้องทำยังไงครับ คือ สรุป เป็นเดือน นำส่ง ทุกเดือน แค่นี้ใช้ไหมครับ หรือว่าต้องสรุปเป็นปีด้วยครับ

 6. ขวัญเรือน

  การหัก ภาษี 3 % ค่ะ
  คือ ค่าบริการ ยอดรวมVAT เป็น 29,100
  แล้ว X ด้วย 7 % กับ
  ราคาค่าบริการ 27,196.27
  VAT 7 % 1903.73
  = 29,100.00
  ในการหัก ภาษี 3 % เราเอายอด 27,196.27 x 3% = 815.88
  แล้วเวลาเรากรอกลงในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย คือ
  จำนวนเงินที่จ่าย 27,196.27 และภาษีหัก ณที่จ่าย คือ 815.88 ใช่หรือป่าวค่ะ ไม่แน่ใจนะค่ะ

 7. Waratsayaphon

  รบกวนสอบถามค่ะ
  – เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หักไว้ 1%ค่าขนส่งเราต้องนำส่ง เป็น ภงด.3 ใช่มั้ยค่ะ อยากทราบรายละเอียดค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 8. manoon

  การจ่ายเงินรางวัล หรือสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายจะต้องหัก ณ ที่จ่ายด้วยหรือเปล่า

 9. Jakky

  สอบถามได้ไหหมครับ ในใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ลำดับที่ ในแบบ
  ที่ใช้สามารถอ้างอิงได้ คือ อ้างอิงกับอะไรครับ

 10. gift

  ขอบคุณสำหรับความรุ็นะครับ ให้ประโยชน์มากๆเลยครับ

 11. MALEE MUKDAVIJIT

  ขอสอบถามเกี่ยวกับกิจการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา และได้รับ การสนับสนุน BOI อยากทราบว่าถ้าเราส่งออกหมอนหรือที่นอนต้องเปิดบิลขายอย่างไรค่ะ

 12. ธรรมศาสตร์

  บริษัทA จ่ายเงินค่าซ่อมรถยนต์ 10,000 บาท รวมVATแล้ว บันทึกบัญชียัไงครับ

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *