แรงงานAEC Archive

Latest Posts

อยู่อย่างไรเมื่อไทยก้าวเข้าสู่ยุคเสรีทางการค้า AEC?

อยู่อย่างไรเมื่อไทยก้าวเข้าสู่ยุคเสรีทางการค้า AEC ( Asean Economics Community ) AEC ( Asean Economics Community )การรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี