Author Archive

Latest Posts

ท่าที่ 8

ท่านอนลดปวดหลัง สาเหตุวิธีแก้ เลือกท่านอนให้ถูกท่าทาง

ท่านอน และท่วงท่าอิริยาบทในชีิวิตประจำวันที่ถูกต้องแก้อาการปวดหลัง             ทุกคนเมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคน  มักจะประสบปัญหาเรื่อง “ปวดหลัง”  ตรงบั้นเอวเป็นครั้งคราวส่วนใหญ่มักหายไปเอง  โดยการนอนพักหรือรับประทานยาแก้ปวด  มีส่วนน้อยที่มีอาการปวดเรื้อรังหรือมากขึ้นจนทนไม่ไหวต้องไปให้แพทย์ตรวจรักษา  ที่จริง “ปวดหลัง”  เป็นเพียงอาการไม่ใช่โรคแล้วแต่สาเหตุว่ามาจากอะไร อาการปวดหลัง    อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ปวดเฉพาะบริเวณสันหลังเพียงอย่างเดียว อาจมีสาเหตุ –     การอักเสบติดเชื้อในกระดูกสันหลัง  ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้หลังค่อม หรือเป็นอัมพาตได้ –    การอักเสบของกล้ามเนื้อจากากรทำงานในลักษณะท่าผิดปกติ  หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ –    จากเนื้องอกของกระดูกสันหลัง  หรือไขสันหลัง –     การเสื่อมตามวัยของกระดูกข้อต่อ  และหมอนรองกระดูกสันหลัง  ปวดสันหลังและเสียวร้าวไปที่อื่น